Park en Polder


Het Park Hoge Vucht is het grootste park in Breda en heeft een gemiddelde breedte van 200 meter en een totale lengte van bijna vier kilometer. Het vormt een natuurlijke overgang tussen Breda-Noord en de Lage Vuchtpolder.

Geschiedenis
Het Park Hoge Vucht is in de jaren ’70 aangelegd als recreatieve voorziening ten behoeve van de wijk Hoge Vucht. In 2000 heeft de gemeente het park uitgebreid gerenoveerd en werd het park ruimer van opzet en werden er tevens een aantal functies toegevoegd. Een interessant historisch object tussen de Lage Vuchtpolder en het park is de Zwarte Dijk. Deze dateert vermoedelijk uit de 14e eeuw.

Natuur
Het maaiveld van het Park Hoge Vucht is plaatselijk afgegraven om bij de oude ondergrond, bestaande uit klei, zand en veen, te komen. De verschillen in de oude ondergrond bieden kansen voor een gevarieerde flora. Deze flora trekt diverse dieren aan, zoals amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. Zo ontstaat een ecologisch interessante plek. Het park levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de natuur in de stad.

Watermachine
Het Park Hoge Vucht speelt een belangrijke rol in de lokale waterhuishouding. Door middel van watermolens wordt water uit de vijvers in waterreservoirs gepompt. Hier kan het langzaam in de grond zakken tot aan het grondwater (= inzijgen) om vervolgens in de Lage Vuchtpolder weer naar boven te komen (= kwel).

Limousins
In Park Hoge Vucht grazen koeien van het Limousine-ras. Zij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en het beheer van het Park Hoge Vucht. Het Limousine-ras komt uit Haute Vienne in Zuidwest Frankrijk. De koeien worden niet gemolken, zij zogen hun kalveren. Het is een oud, sober ras en kan ’s winters buiten blijven.

'Ommetje Lage Vuchtpolder'
In de Lage Vuchtpolder kunt u een heel leuk zogenaamd 'Ommetje' lopen. Hierbij kunt u kiezen uit afstanden van 4,3 of 6,7 of 8,2 kilometer. In de Hoeve kunt u voor slechts € 1,50 een mapje kopen met 5 Ommetjes in de omgeving van Breda.

Voor meer informatie: Ommetjes-in-breda (wandelroutes)

Adres
Tussen de Dijken 101
4826 GW Breda
076 - 571 64 49 

Openingstijden
maart t/m oktober
wo t/m zo 11.00 - 17.00 uur

november t/m februari
wo t/m zo 11.00 - 16.00 uur